Přihláška na letní dětský tábor {{misto}} {{rok}}

Termiti Hronov, z. s.
Regnerova 56, 549 31 Hronov
IČO: 70802297

Informace o přihlašovaném dítěti

{{meta.errors.join('; ')}}
{{meta.errors.join('; ')}}
bez lomítka
{{meta.errors.join('; ')}}
ve tvaru den.měsíc.rok, např. 19.7.2008
{{meta.errors.join('; ')}}
{{meta.errors.join('; ')}}
{{meta.errors.join('; ')}}

Bydliště

{{meta.errors.join('; ')}}
{{meta.errors.join('; ')}}
{{meta.errors.join('; ')}}

Zákonný zástupce

{{meta.errors.join('; ')}}
{{meta.errors.join('; ')}}
+420
Toto telefonní číslo později zadáte jako variabilní symbol pro platbu {{meta.errors.join('; ')}}
Důležité pro další komunikaci a potvrzení o přijetí! {{meta.errors.join('; ')}}

Druhý zákonný zástupce

+420
Pokud v době konání tábora nebudete k zastižení, zadejte, prosím, tel. kontakt na jinou osobu blízkou pro případ nemoci nebo jiné události.

Platba

{{meta.errors.join('; ')}}
Pokud si přejete vystavit fakturu pro zaměstnavatele (např. z důvodu částečné či plné úhrady poplatku z FKSP), vyplňte, prosím, jméno zaměstnance a fakturační údaje zaměstnavatele.

Doplňující informace ke zdravotnímu stavu dítěte

Další sdělení

Pokud to bude možné, umožní-li to věk dítěte a koncepce táborového programu, chce být v oddíle/stanu s:
Přes veškerou snahu není možné vyhovět všem požadavkům. O rozdělení dětí do oddílů a stanů rozhodují vedoucí.
Dosažený věk ani jiné okolnosti nezakládají automatický nárok na zařazení do oddílu termitů. V případě označení zájmu budete v blízké době kontaktováni vedoucími oddílu termitů kvůli potvrzení a upřesnění podmínek.
Zvláštní přání, poznámka či vzkaz:
Nedílnou součástí této přihlášky na letní dětský tábor {{misto}} {{rok}} Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti dítěte a Všeobecné podmínky LDT Termiti Hronov
Vyplňte prosím všechny údaje označené * hvězdičkou
I mistr tesař se někdy utne. Přihlášku se bohužel nepovedlo uložit. Zkuste to prosím později.
{{chybaOdeslani}}
...
Přihláška přijata. Děkujeme.

Kopie vyplněných informací byla zaslána na adresu {{zastupce_email}}.

Během přibližně dvou dnů dostanete na email ještě osobní potvrzení. Pokud si nebudete jistí, zda přihláška v pořádku dorazila, stačí zaslat dotaz na adresu sdružení. Ozveme se.